Dialektord
fra Rendalen

Bilder fra Rendalen

© Markus Hahn 01.05.2013