Dialektord
fra Rendalen

Nye ord

Her kan du sende et foreslag for et nytt rendøl ord.
Ditt foreslag blir etter hvert overført i ordlisten. Takk for hjelpen.

Name:

Sted:

Epost:

Rendøl ord: *

Norsk oversettelse: *

Kommentar:

         


N6f04x https://goldentabs.com/
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: ggILvVOM
Norsk: JYCqCcgzncjTkMn

Foreslag av: GoldenTabs <support@goldentabs.com>
Skrevet den: 09.01.2018
pMnsd7 https://goldentabs.com/
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: JAqkJuHtusLeBrMqP
Norsk: IZbfvQXAyZTGNcS

Foreslag av: GoldenTabs <support@goldentabs.com>
Skrevet den: 08.01.2018
LZNwCS https://goldentabs.com/
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: IeCpRzbRg
Norsk: LagYfdwRr

Foreslag av: GoldenTabs <support@goldentabs.com>
Skrevet den: 05.01.2018

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: Inj brorpart
Norsk: Mesteparten

Foreslag av: Hurum <kjellhsk@gmail.com>
Skrevet den: 01.04.2017

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: snørrvott
Norsk: ufyselig person,drittsekk

Foreslag av: Anonymous <reha@online.no>
Skrevet den: 23.12.2016

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: sengebost
Norsk: madrass

Foreslag av: Anonymous <reha@online.no>
Skrevet den: 23.12.2016

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: slubbe
Norsk: Søle, "slubbe på skåla" : Søle fra koppen over på skåla

Foreslag av: Hurum (Ex Rendær'n) <Kjellhsk@gmail.com>
Skrevet den: 03.11.2016
Rart dette ittje var der
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: Hembrent
Norsk: Hjemmebrent

Foreslag av: Otnes <paddaboks@hotmail.com>
Skrevet den: 08.09.2016

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: slufse
Norsk: vagina

Foreslag av: Anonymous
Skrevet den: 08.09.2016

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: avisere
Norsk: annerledes

Foreslag av: Unset <Aadneberget@gmail.com>
Skrevet den: 31.12.2015
En herlig oversikt dere har laget
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: blÆinnsmør
Norsk: Surost blandet med rømme

Foreslag av: Jan Otnes <post@janos.no>
Skrevet den: 03.04.2015
Utalelse: Nesten 2 ø'er og tjukk L
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: nøLe
Norsk: Veldig stort trau

Foreslag av: Rælingen <solveig.aronsen@gmail.com>
Skrevet den: 03.04.2015

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: Møsmør på kækuskiva
Norsk: Brunost på brødskiva

Foreslag av: Ingrid Nabben <Ingrid.nabben@hotmail.com> fra Rendalen
Skrevet den: 04.11.2014
Litt usikker på betydningen, men tror det er betegnelsen på en person.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: strisjill
Norsk: tynn, mager

Foreslag av: Arnt Sand <arnt-s3@online.no>
Skrevet den: 02.09.2014
"I' lang raje" en lang tynn pinne
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: raje
Norsk: pinne, tynn staur

Foreslag av: Kjell Henning Skau <kjellhsk@gmail.com> fra Hurum
Skrevet den: 06.07.2014

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: snurpe
Norsk: tråkle, sy sammen foreløpig

Foreslag av: Trond Berget <trberget@bbnett.no> fra Rendalen
Skrevet den: 09.05.2014

Jamför "tråttauen"
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: tråtte
Norsk: tåle*

Foreslag av: Trond Berget <trberget@bbnett.no> fra Rendalen
Skrevet den: 09.05.2014

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: ajere
Norsk: bråke, styre, gjøgle etc.

Foreslag av: Trond Berget <trberget@bbnett.no> fra Rendalen
Skrevet den: 09.05.2014

Hele uttrykket består av to ord til. Fortalt av min jevaldrende og klassekamerat nå avdøde Åge Engseth.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: ijnn omÆkjlen bØrdde bottuinner...
Norsk: en ekkel byll under ...

Foreslag av: Johan Otto Øien <johaoien@bbnett.no> fra Elvål
Skrevet den: 29.04.2014

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: hålt
Norsk: glatt

Foreslag av: Kjell Henning Skau <kjellhsk@gmail.com> fra Hurum
Skrevet den: 17.01.2014

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: Ærsjakt
Norsk: elgjakt

Foreslag av: Anonymous
Skrevet den: 12.01.2014

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: tæntre
Norsk: småkjefte, irettesette

Foreslag av: Kjell Henning Skau <kjellhsk@gmail.com> fra Hurum
Skrevet den: 18.12.2013

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: kjesamt
Norsk: trøttsamt

Foreslag av: Kjell Henning Skau <kjellhsk@gmail.com> fra Hurum
Skrevet den: 10.11.2013

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: sjæpæ på
Norsk: mase med

Foreslag av: Kjell Henning Skau <kjellhsk@gmail.com> fra Hurum
Skrevet den: 18.10.2013

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: bærsjtrøng
Norsk: behov for å gå på do

Foreslag av: Kjell Henning Skau <kjellhsk@gmail.com> fra Hurum
Skrevet den: 18.09.2013

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: dølleste
Norsk: ganske

Foreslag av: Kjell Henning Skau <kjellhsk@gmail.com> før fra Hærvika/Grushøla nå fra Hurum
Skrevet den: 18.09.2013

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: kveldbord
Norsk: kveldsmat

Foreslag av: Anonymous
Skrevet den: 03.08.2013
Usikker på hvordan man skal skrive det på Rendøl
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: duul
Norsk: middag

Foreslag av: Anonymous
Skrevet den: 03.08.2013

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: åbit
Norsk: frokost

Foreslag av: Anonymous
Skrevet den: 03.08.2013

Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: hønnførkjevattn
Norsk: parfyme

Foreslag av: Pål Erik Svendsberget <pales91@hotmail.com> fra Rena
Skrevet den: 02.08.2013
Ja, vi må vara grainváre da det gjeller dessa folka der!
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: grainVár
Norsk: oppmerksom

Foreslag av: Kjell Strömsmoen <kjelstro@hotmail.com> fra Siljansnäs
Skrevet den: 24.07.2013
Å' der sto'je da, i milla borde og veggen!
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: i milla
Norsk: i mellom

Foreslag av: Kjell Strömsmoen <kjelstro@hotmail.com> fra Siljansnäs
Skrevet den: 20.07.2013
Min sej mej, åkken var ta?
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: åkken
Norsk: Hhvem

Foreslag av: Kjell Strömsmoen <kjelstro@hotmail.com> fra Dalarna
Skrevet den: 20.07.2013
Brukes om en dumming som gjør noe dumt. Brukes om en stØlling som gjør noe stØllete.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: stØllete og stØlling
Norsk: Dumt og dumming

Foreslag av: Kjell Odd Bredin <kobredin@online.no> fra Hamar
Skrevet den: 11.06.2013
En som plutselig får det travelt med å komme seg av gårde til noe ...
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: bråtske
Norsk: travelt

Foreslag av: Kjell Odd Bredin <kobrein@online.no> fra Hamar
Skrevet den: 10.06.2013
Hei.
Så artig med denne dialektordlista fra Rendalen! Min mor er fra Ytre og selv vokste jeg opp på Hanestad så
min dialekt ble noe blandet, men det mest er jo godt kjent. Det er tydelig at dere har brukt dialekt fra
Ytre som mal. Der bruker de mye Æ mens det i Øvre ofte endres konsonant. F.eks. åvÆbår – åvÅbØr og trÆinnt- trAnnt.
Jeg har imidlertid noen andre/flere ord som det kanskje kan være aktuelle å legge inn?
bitte – strikke (presens)
bØtte – strikket (preteritum)
bytte – bøtte
hembØtne (høsør) – hjemmestrikkede (strømper)
bØtten – bundet, sterkt ufrivillig eller nødvendig opptatt
båkå – bake
hÆrta tå hØrt – halvparten av hvert
høulØst – kjedelig
kÆkø, kÆku – brød
skvælæ – risle (vann)
speke, spekt - fryse/frosset (til is)
tÆlje - spikke (med kniv)
Ømn – ovn
Det ble også ofte brukt dativ etter preposisjoner. Det er vel ikke aktuelt å ta med,
men det er nå artig at det har vært i bruk helt opp i våre dager.
Min far (f. 1914) sa f.eks. "legg i ØmnØm", "gå åt fjela" (= fjellet).
Hilsen Inger Birgit Larsen

Epost av: Inger Birgit Larsen
Skrevet den: 22.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: hæLæ
Norsk: tørrfuru

Foreslag av: Øistein Brennodden
Skrevet den: 18.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: kvelljskjingle
Norsk: flaggermus

Foreslag av: Øistein Brennodden
Skrevet den: 18.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: krilla
Norsk: meslinger

Foreslag av: Øistein Brennodden
Skrevet den: 18.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: gotet
Norsk: kjøttmeis

Foreslag av: Øistein Brennodden
Skrevet den: 18.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: rØ, gØl, bron, kvit, hÆndrØvle
Norsk: rød, gul, brun, hvit/kvit, håndløper (oppå rekkverk)

Foreslag av: Sverre Peter Fiskvik <spf@online.no> fra 3410 Sylling
Skrevet den: 16.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: fischesprØtt, gØrkoe
Norsk: Fiskestang, Kvae som kan brukes som tyggegummi

Foreslag av: Sverre Peter Fiskvik <spf@online.no> fra 3410 Sylling
Skrevet den: 16.05.2013
1=Øvre Rendal 2=Ytre Rendal 3=Sjølisand
Disse tre lydarter er de som går at innafor bygda.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: 1. dåuv 2. døuv 3. dauv
Norsk: dag

Foreslag av: Kjell Odd Bredin <kobredin@online.no> fra 2315 Hamar
Skrevet den: 12.05.2013
Det er dessa lange stælka som blomstre om sæmmærn.
Som guttonger plukka vi hundrevis at grisa, å ga døm som mat.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: enmørkje, emørkje, enmørsje
Norsk: geitrams

Foreslag av: Kjell Odd Bredin <kobredin@online.no> fra 2315 Hamar
Skrevet den: 12.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: bost
Norsk: madrass

Foreslag av: Øistein Brennodden
Skrevet den: 12.05.2013
Je kårer inn kåre je, sa'n Kåre
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: å kåre
Norsk: å spikke

Foreslag av: Øistein Brennodden
Skrevet den: 12.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: ringe
Norsk: bøtte, spann

Foreslag av: Øistein Brennodden <brennodden@netcom.no> fra Alvdal (født og oppvokst i Kværnesodden)
Skrevet den: 12.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: fynne - otrygg - ojÆl - svengLe - innihelsike dyrt
Norsk: tørt gras - utrygg - uvane - brenne - voldsomt kostbart

Foreslag av: Gudmund Hole <gudmundhole@yahoo.no> fra Granrud i Rendær'n
Skrevet den: 12.05.2013
Rendalsord kan ofte være vanskelig å oversette, da de kan ha 'utvidet' eller litt forskjellig betydning.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: skåfÆL
Norsk: tabbe, fadese, uhell

Foreslag av: Trond Berget
Skrevet den: 11.05.2013
Litt vanskelig å vite hvordan jeg skal stave det, men kommer med et forslag til det.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: hæsh
Norsk: hals

Foreslag av: Anonymous
Skrevet den: 11.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: søu
Norsk: sag

Foreslag av: Anette Voldmo <schnuppz@hotmail.com>
Skrevet den: 11.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: råL
Norsk: skrot, søppel

Foreslag av: Trond Berget
Skrevet den: 11.05.2013
F.eks.skrelle poteter,epler o.l.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: fLøse
Norsk: skrelle

Foreslag av: Trond Berget
Skrevet den: 11.05.2013
I Øvre Rendal sa man nok stævva.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: støuvæ
Norsk: stige

Foreslag av: Sverre Peter Fiskvik <spf@online.no> fra 3410 Sylling
Skrevet den: 11.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: hØcshanne
Norsk: hva som helst (dårlig, negativt)

Foreslag av: Kjell Strömsmoen <kjelstro@hotmail.com> fra Siljansnäs
Skrevet den: 11.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: hugsamt
Norsk: trivelig, koslig

Foreslag av: Kjell Strömsmoen <kjelstro@hotmail.com> fra Siljansnäs
Skrevet den: 11.05.2013
Mor hadde dette utrykket noen ganger: Der sloa' ner mjölkglase' sitt ... drolhh-nøte!
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: drolhh-nøt
Norsk: egen og sta ung ku (kvie), det samme om en ung usikker (handfallen) kvinne

Foreslag av: Kjell Strömsmoen <kjelstro@hotmail.com> fra Siljansnäs
Skrevet den: 11.05.2013
Detta var navnet på den vesle pinnen som man satte i hølet på betskia, og stengte budøra
da man gikk til skogs om mårån. "Ha' du sätt'i kukklåset?" Det var'n Klaus som ropte.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: koukklås
Norsk: kukklås

Foreslag av: Kjell Strömsmoen <kjelstro@hotmail.com> fra Siljansnäs
Skrevet den: 10.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: gråbensamt
Norsk: mye ulv

Foreslag av: Kjell Strömsmoen <kjelstro@hotmail.com> fra Siljansnäs
Skrevet den: 10.05.2013
Kan vel ta med "småryss" = smågutt
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: ryss
Norsk: gutt

Foreslag av: Jan Arve Tobekk <jarveto@gmail.com>
Skrevet den: 10.05.2013
Her trur je det skal væræ "aRiementlen"
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: aillemeintelen
Norsk: aillemeintelen

Foreslag av: <jarveto@gmail.com>
Skrevet den: 10.05.2013
Er ikke sikker på hvordan "hoøsoø"kan staves på Rendalsdialekten, men utalen av vokalen Ø ligger, antar jeg, mellom O og Ø.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: hoøsoø
Norsk: strømpe

Foreslag av: Kjell Strömsmoen <kjelstro@hotmail.com> fra Siljansnäs
Skrevet den: 10.05.2013
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: hæLøuven
Norsk: tåler kulde (går i kulda med lite klær)

Foreslag av: Kristian Illevold <krist_ille@hotmail.com> fra Rendalen
Skrevet den: 10.05.2013
Tusen takk til Trond Berget fra Rendalen for hjelpen å lage denne nettsiden. Håper at det finnes flere som er med å fylle ordlisten.
Her er mitt foreslag til Rendøls ordliste:
Rendøl: rinjisle
Norsk: linerle

Foreslag av: Markus <post@markushahn.net> fra Ascheberg
Skrevet den: 01.05.2013